Lenka Mariadost Mašterová

Lenička je další z našich terapeutů ... Lenka je totálním způsobem umělecky nadaná a vzdělaná ... a své žáčky (tedy nás) vede k povýšení svého duchovna, které je vyjádřeno malbou suchým pastelem . 

Lenka umí svým duchovnem, motivací a inspirací v rámci Témat  nás všechny dovést až za uměleckou mez. 

Zveřejníme zde díla třeba Monči Kotlandové a jejích krásných dcer, Alenky Vančatové a nebo Zuzky ... 

ukázky: