Šárka Laštovičková

Naše skvělá kamarádka Ing. Šárka Laštovičková - dáma s velkým "D" ... Je jedna z prvních terapeutů Centra pro Tebe... Je to Dáma, která se nejenom zabývá Iridologií, ale studuje i na UK obor bylinkářství ... je významnou terapeutkou hlavně v oborech: 

Iridologie

Numerologie

Aromaterapie a léčivé byliny

Harmonizace energií

Ing. Šárka Laštovičková http://zdravetelo.net/

 

"Narodila jsem se v Novém Jičíně a již jako malá holka jsem měla velké přání stát se zdravotní sestrou a pomáhat lidem. Díky tomu, že oba mí rodiče pracovali ve zdravotnictví, jsem k tomu měla blízko. Navštěvovala jsem zdravotnické kroužky a absolvovala různé soutěže.

Paradoxně to byli právě mí rodiče, kdo mě od profese zdravotní sestry nakonec odradili. Po dohodě s nimi jsem nastoupila na gymnázium s cílem následného studia medicíny. Ani nevím, jak se to stalo, ale nakonec jsem v roce 1994 v ruce držela diplom ze Strojní fakulty J. Jako strojní inženýrka jsem své vzdělání, věřím, že řádně, uplatňovala takřka 20 let.

Celou tu dobu mne provázel můj celoživotní zájem, a to léčivé byliny a různé alternativní léčitelské směry. Dostala jsem se k řadě literatury, přednášek a zejména k velmi zajímavým lidem.  Absolvovala jsem kurz mé dnes velmi oblíbené Iridologie, Reflexní terapie, Výživového poradenství a jiných dalších metod.

Mým přáním je pomoct najít přírodní cestu ke zdraví každému, kdo se na mne s důvěrou obrátí a bude chtít pro sebe něco udělat.

Baví mne lidem poskytovat příležitosti poznat nové směry, nové možnosti, jak si vylepšit zdraví, dostat se do fyzické i psychické pohody.  A z tohoto důvodu také již několik let organizuji v Novém Jičíně přednášky, semináře, prožitkové víkendy a v neposlední řadě Festivaly zdraví a pohody.

Snažím se stále vzdělávat a sbírat zkušenosti a budu moc ráda, když vám dokážu prospět, pomoci a podpořit Vás ve Vaší snaze udržet si co možná nejdéle fit tělo i mysl. "

 
 

Šárka